Ustaw jako startową
22 maja 2015
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

» Aktualności
» Forum

» Historia
» Statut
» Zarząd
» Sędziowie
» Adresy oddziałów
» HGP

» Regulaminy
» Wsp. geograficzne
» Druki PZHGP
» Upoważnienia
» Komunikaty
» Wyniki

» Galeria
» Linki
» TopLista
» Kontakt

System Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych

OSTATNIO ZGŁOSZONE:

PL-0233-12-2517
PL-0232-14-7878
PL-0285-15-3751
PL-0406-14-11784
PL-012-15-1518
PL-0206-12-1688
PL-0444-14-17529
PL-047-14-21361
PL-0171-14-8328
PL-FCI-14-171


ZOBACZ WIĘCEJ NA www.pzhgp.pl/szgp

FCI
REGULAMIN LOTÓW NARODOWYCH 2011
REGULAMIN LOTÓW NARODOWYCH 2011

1. „Mistrzostwo Polski w Lotach Narodowych” w 2011 roku rozegrane zostanie
z uwzględnieniem podziału Polski na dwie strefy lotowe.
I Strefa lotowa – w jej skład wchodzić będą hodowcy lotujący w Regionach: II – Północ, V – Opole, VI – Poznań;
II Strefa lotowa – w jej skład wchodzić będą hodowcy lotujący w Regionach: I – Łódź, III – Katowice, IV – Kraków.
Miejscem wypuszczenia gołębi dla I strefy będą i miejscowości:
ROOSENDAAL Holandia 51º31’49” 04º27’57”
BERGEN OP ZOOM Holandia 51º29’51“ 04º16’07“
Miejscem wypuszczenia dla II strefy będą miejscowości:
HAMM Niemcy 51°37’39” 07°50’42”
MÜNSTER/TELGTE Niemcy 51º59’08“ 07º46’21“
2. Start gołębi do lotów narodowych z miejscowości Roosendal i Hamm nastąpi w dniu 02.07.2011 roku, a z Bergen op Zoom i Münster w dniu 30.07.2011 roku (soboty) w godzinach rannych.
3. Transport gołębi na te loty zapewnia Okręg względnie inna terenowa jednostka organizacyjna PZHGP zajmująca się organizacją tego lotu z upoważnienia Komisji ds. Organizacji Lotów Narodowych. Koszowanie gołębi odbędzie się odpowiednio w dniach 30.06.2011 roku i 28.07.2011 roku. Organizatorzy winni tak zaplanować odjazd kabiny aby przyjazd gołębi do miejscowości startu na wyznaczone miejsce nastąpił najpóźniej do godziny 21:00 dnia poprzedzającego start gołębi tj. odpowiednio: 1 i 29 lipca 2011 roku.
4. Na wniosek zainteresowanych Okręgów ustalone zostaną przez Komisję ds. Organizacji Lotów Narodowych punkty wkładania gołębi. Obowiązuje generalna zasada, że punkt wkładania będzie powołany w przypadku gdy koszowanych będzie ponad 500 gołębi. Na jednym punkcie mogą być koszowane gołębie z kilku Okręgów PZHGP.
5. Obrączki gumowe do zegarów tradycyjnych na te loty winny być dostarczone na punkty wkładań przez Zarządy Okręgów. Zaleca się aby były to obrączki nowe, nie używane na wcześniejsze loty.
6. Dopuszcza się możliwość stosowania w lotach narodowych systemów ESK.
7. Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy w 2 egzemplarzach protokół.
Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie wręczyć należy osobie transportującej gołębie na lot. Na miejscu odlotu materiały te odebrane zostaną przez upoważnionego przedstawiciela organizatora lotu i następnie przekazane do siedziby Zarządu Głównego PZHGP.
8. Organizatorzy transportu zapewnią aby na jednego gołębia w kabinie transportowej przypadało minimum 340 cm2 powierzchni podłogi w klatce transportowej.
9. Od każdego gołębia biorącego udział w locie Zarząd Okręgu odprowadza opłatę w wysokości 1 zł na fundusz nagród na specjalne konto utworzone w tym celu w Zarządzie Głównym PZHGP.
Zgłaszanie gołębi biorących udział w obu lotach oraz opłatę o której mowa wyżej należy dokonać na adres Zarządu Głównego w terminie do dnia 10.06.2011 roku. Zgłoszenia które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
10. W terminie do 20.06.2011 roku Zarząd Główny na swojej stronie internetowej – www.pzhgp.pl – umieści wykaz punktów wkładania gołębi oraz zestawienie nagród rzeczowych które zostaną przeznaczone dla zwycięzców lotów w kategorii zespołowej i indywidualnej.
11. Z Lotów Narodowych mogą być sporządzone wyłącznie listy konkursowe – Rejonowe i Okręgowe lub połączonych Okręgów pod warunkiem spełnienia wymogu o którym mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu tj. koszowania minimum 500 szt. gołębi.
12. W terminie dwóch tygodni od zakończenia konkursu organizatorzy lotów, prześlą do Zarządu Głównego listy konkursowe w formie elektronicznej oraz całość materiałów źródłowych tj.:
-listy startowe,
-listy zegarowe,
-taśmy zegarowe,
-protokół z nastawienia i otwarcia zegarów.
Natomiast w terminie do 10.08.2011 roku organizatorzy prześlą zestawienie wyników zespołowych do „Mistrzostwa Polski w Lotach Narodowych”.
13. Na podstawie przesłanych list konkursowych sporządzone zostaną w każdej strefie Narodowe Listy konkursowe. Pierwsza ich cześć obejmująca 100 gołębi opublikowana zostanie w „Hodowcy”. Listy te sporządzone zostaną na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród indywidualnych dla zwycięskich gołębi.
14. W locie udział brać mogą gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę do lotów na sezon 2011 roku.
W przypadku zdobycia konkursu przez gołębia umieszczonego na spisie do Mistrzostwa Polski (50) uzyskany wynik może być zaliczony do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski GMP oraz Mistrzostwo Regionu w Kategorii Maraton, niezależnie od tego czy lot ten był ujęty w planie lotów do Mistrzostwa Polski czy też był poza programem (poza 14).
15. Suma punktów za pełne serie z obu lotów (5/3) zaliczona będzie do współzawodnictwa o „Mistrzostwo Polski w Lotach Narodowych”. Sklasyfikowanych w tym współzawodnictwie zostanie 100 najlepszych zespołów , według następujących zasad:
- w obu lotach obowiązuje seria 5/3,
- gołębie zdobywają punkty na zasadach jak w GMP tj. pierwszy gołąb 100 pkt a ostatni na liście konkursowej 80 pkt,
- punkty do współzawodnictwa wyliczone zostaną w oparciu o listy konkursowe sporządzone według zasad określonych w pkt 11 niniejszego regulaminu,
- gołębie typowane do tego współzawodnictwa (5 sztuk) winny być zaznaczone na liście startowej symbolem „S” lub „M”,
- w tym współzawodnictwie Hodowca może brać udział tylko jedna drużyna. O uzyskanym końcowym wyniku do Mistrzostwa decyduje suma zdobytych punktów z obu lotów.
Zwycięzcy - Mistrz oraz dwóch Wicemistrzów otrzymają puchary a 50 przodowników pamiątkowe medale i dyplomy.
16. W oparciu o Listy Narodowe nagrodzonych zostanie dyplomami i pamiątkowymi medalami 100 najszybszych gołębi ujętych na tych listach.
17. Każdy Okręg biorący udział w locie w terminie do dnia 15.06.2011 roku prześle do Zarządu Głównego dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie organizacji lotu.
Dane personalne oraz numer telefonu tej osoby Okręg podaje do wiadomości hodowcom których gołębie biorą udział w locie narodowym.
18. Przylot gołębi hodowcy zgłaszają do osoby wyznaczonej przez Okręg, zgodnie z pkt 17 Regulaminu. Osoba ta jest zobowiązana w ciągu jednej godziny od przylotu gołębia do przekazania informacji o czasie jego konstatowania (zgłaszane są tylko trzy pierwsze gołębie oraz trzy pierwsze serie w Okręgu) na numery telefonów: 032/2415-984 oraz 032/2415-982. W tym celu w Zarządzie Głównym w dniach 02.07.2011 roku i 30.07.2011 roku w godzinach 15:00 do 22: pełniony będzie dyżur telefoniczny.
19. Wręczanie nagród zwycięzcom zespołowym i indywidualnym w Mistrzostwie Polski w Lotach Narodowych nastąpi podczas Wystawy Ogólnopolskiej 2012 roku.

Zasady zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZHGP w dniu 5 listopada 2010 roku.Dokumenty udostępniane na stornach pzhgp.pl w postaci plików PDF należy otwierać za pomocą programu ADOBE READER.

Program Adobe Reader w wersji dla Windows 2000/XP/2003/Vista można pobrać ze strony Instalki.pl . Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem Adobe.com oraz na większości płyt dołączanych do czasopism o tematyce komputerowej (np. Chip, Enter).
Znalezione obrączki
    groszki75-73 / 0 odp.

HODOWLA DO SPRZEDANIA
    Janek046 / 0 odp.

szczepienie golebi
    stasko55 / 2 odp.

szczepienie młódków
    groszki75-73 / 5 odp.

Młody hodowca:)
    Patryk2 / 0 odp.

pingwin 1991
    krzychu0261 / 1 odp.

M-ka Standard 25kg
    agrol / 0 odp.

Śląskie pocztowe. Poczciwe uparte Ślązaki
    Stachu.G / 7 odp.

UTRZYJ NOSA SWOJEMU WIELKIEMU MISTRZOWI PROGRAM..
    Bryan / 4 odp.

Samiec czy samica // :(
    Uczenlotow / 12 odp.

masz problem z chorobą
    tomek34 / 1 odp.

nikt prawdy nie powie
    tomek34 / 8 odp.

Nowe tipesy do Mega systemu, Viziona
    leszek0250 / 0 odp.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Główny      ul. Dworcowa 5    43-180 Orzesze

tel.: 32/723-12-90   E-mail: zg@pzhgp.pl     Konto: PKO BP O/Chorzów 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony bez zgody redakcji serwisu zabronione !!!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.